۰۹ مهر ۱۳۹۹

همایش، سمینار و کنفرانس ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

 

نخستین کنفرانس بین المللی زلزله، مذیریت بحران، احیا و بازسازی                     برگزار شد

 

همایش روز نور                                                                                                                               برگزار شد