۰۴ مهر ۱۳۹۷

دوره ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

دوره 2 روزه  "دیدگاه کارآفرینانه= گامی به سوی موفقیت"                         1 و 2 مردادماه 97 

دوره دانش افزایی با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای                                          برگزار شد