۳۱ شهریور ۱۳۹۹

دوره ها

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

 

اولین دوره یک روزه آموزشی امداد و کمک های اولیه                                                                                                           3 آبان برگزار شد.

دومین دوره مهارت افزایی، توسعه فردی و کارآفرینی { کارگاه فن بیان و مهارت های ارتباطی }                         30 مهرماه برگزار شد.

دوره 2 روزه  "دیدگاه کارآفرینانه= گامی به سوی موفقیت"                                                                                             1 و 2 مردادماه 97 برگزار شد. 

دوره دانش افزایی با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای                                                                                                                        برگزار شد