۰۹ مهر ۱۳۹۹

قبولی های کارشناسی ارشد سال 97

اسامی قبولی دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در آزمون کارشناسی ارشد سال 97

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

دانشگاه پذیرفته شده

1

نیلوفر مبصری

مهندسي صنايع

دانشگاه صنعتی شریف

2

ودی برزگر نظری

مهندسي صنايع

دانشگاه صنعتی امیر کبير

3

سید امیر حسین بذرگری

مهندسي صنايع

دانشگاه علم و صنعت

4

ناهید زاد دولتی

مهندسي صنايع

دانشگاه علم و صنعت

5

ایمان نصرین کامران

مهندسي صنايع

دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسی

6

شهریار شیرویه پور

مهندسي صنايع

دانشگاه تبریز

7

بهنام نجارها

ریاضی کاربردی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

8

غزل مقدریان

ریاضی کاربردی

دانشگاه امیر کبیر

9

طاهره ابراهیمی

ریاضی محض

دانشگاه بین الملل امام خمینی

10

فاطمه کلهر

ریاضی کاربردی

دانشگاه علم و صنعت

11

پریسا دوستی

ریاضی کاربردی

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی

12

بهزاد رئوف

ریاضی محض

دانشگاه تربیت مدرس

13

زهره بابایی

ریاضی کاربردی

دانشگاه شاهد

14

فاطمه جباری

ریاضی کاربردی

دانشگاه امیر کبیر

15

ابوالفضل محمد لو

ریاضی محض

دانشگاه خوارزمی تهران

16

مجتبی رضایی

ریاضی کاربردی

دانشگاه سمنان

17

ناهیده جواهری

ریاضی کاربردی

دانشگاه کردستان

18

آیدا امام دوست

ریاضی محض

دانشگاه خوارزمی تهران

19

مصطفی خدایاری

ریاضی کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی

20

سجاد حسنوند

ریاضی کاربردی

دانشگاه کاشان

21

زهرا انوری

ریاضی کاربردی

دانشگاه خوارزمی تهران

22

شکوفه ملک محمدی

ریاضی کاربردی

دانشگاه بین الملل امام خمینی

23

محمد اسماعیلی

ریاضی محض

دانشگاه خوارزمي

24

محدثه قادرخانی

ریاضی کاربردی

دانشگاه الزهرا

25

مصطفی اباذری

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتي شریف

26

زهرا زیوری

مهندسی مواد

پژوهشگاه مواد و انرژی

27

زهرا عطایی

مهندسی مواد

پژوهشگاه مواد و انرژی

28

فرشته مولاوردی

مهندسی مواد

دانشگاه تربیت مدرس

29

رویا یاوری

مهندسی مواد

دانشگاه تربیت مدرس

30

هدی پوشکان

مهندسی مواد

دانشگاه تربیت مدرس

31

شکیبا رئیسیان

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتي خواجه نصیر

32

زهره زارعی

مهندسی مواد

دانشگاه بین الملل امام خميني

33

زهرا سلطان محمدي

مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

34

علي شيخي

علوم مهندسی

دانشگاه شهيد بهشتي

35

لاله محمدقليزاده

علوم مهندسی

دانشگاه تربيت مدرس

36

مجید مظفري

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

37

علی عزیزی

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

38

سحر سخایی

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

39

آرش حسینی

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

40

فاطمه طاهری مولان

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

41

فائزه دهقانی

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

42

معصومه پایاغ

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

43

حدیث طاهری

مهندسی برق

دانشگاه بین الملل امام خميني

44

یکتا شهریاری

مهندسی برق

دانشگاه همدان

45

آقای شاهی

مهندسی عمران

دانشگاه تربیت مدرس

46

آقای نوروزلو

مهندسی عمران

دانشگاه علم و صنعت

47

آقای عبدی

مهندسی عمران

دانشگاه خوارزمي

48

مهسا بیگدلو

مهندسی عمران

دانشگاه خوارزمي

49

مهران میرزایی

مهندسی عمران

دانشگاه بین الملل امام خميني

50

آقای شرافت

مهندسی عمران

دانشگاه سمنان

51

خانم بابا

مهندسی عمران

دانشگاه بین الملل امام خميني

52

آقاي رحیمی

مهندسی عمران

دانشگاه بین الملل امام خميني

53

آقاي عسگری

مهندسی عمران

دانشگاه بین الملل امام خميني

54

خانم افراسیابی

مهندسی عمران

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

55

حنانه دشتکی

مهندسی عمران

دانشگاه مازندران

56

علي شريعتي

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتي شريف

57

عليرضا مهديلو

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

58

سيد علي افضلي

مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

59

محمدعلي افشار

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتي شاهرود

60

مهرداد اينانلو

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتي شاهرود

61

حسن خالقي

مهندسی مکانیک

دانشگاه اصفهان

62

تابان مهرقرائتي

مهندسی مکانیک

دانشگاه بین الملل امام خميني

63

پيمان جلالي

مهندسی مکانیک

دانشگاه بین الملل امام خميني

64

علي شباني

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت

65

سپيده خوش خلقت

مهندسی شهرسازی

دانشگاه تهران

66

الهه تركمان

مهندسی شهرسازی

دانشگاه بین الملل امام خميني

67

ارش برادران

مهندسی شهرسازی

دانشگاه گيلان

68

ندا طالبي

مهندسی شهرسازی

دانشگاه بین الملل امام خميني

69

محمد حسن سعيدي مطلق

مهندسی شهرسازی

دانشگاه بین الملل امام خميني

70

بهمن محمدی مریوانی

مهندسی شهرسازی

دانشگاه تهران

71

پیمان محمدمرادی

مهندسی شهرسازی

دانشگاه یزد

72

نازنین حسین پور

مهندسی شهرسازی

دانشگاه بین الملل امام خميني

73

مهدی رفیعی

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه زنجان

74

امیر‌علی امیری

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شاهد

75

هیراد بیات

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه مالک اشتر

76

منوا بدروسیان

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه خواجه نصیر