۲۴ امرداد ۱۳۹۹

تاسیس نخستین انجمن بین المللی IEEE در استان قزوین

 

یکی از بزرگترین پایگاه­های اطلاعاتی در زمینه مهندسی برق، تکنولوژی اطلاعات، الکترونیک، کامپیوتر، فیزیک، فیزیک کاربردی و علوم وابسته است. عنوان اصلی این پایگاه "انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا" نام دارد که یک صد سال از تاسیس آن می گذرد.

انجمن مهندسان برق و الکترونیک که به IEEE معروف است (آی-تریپِل-ای ‏ گفته می‌شود)، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای-غیرانتفاعی است. هدف “آی تریپل ای” کمک به پیش‌برد تکنولوژی به طور عام و حوزه‌های مربوط به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به طور خاص است.


عضویت و درجات

اکثر اعضای این مؤسسه مهندسین برق و کامپیوتر هستند اما جامعه و حوزه فعالیت گسترده این مؤسسه باعث شده‌است که افرادی از رشته‌های دیگر هم در آن عضو شوند مثل رشته‌های فیزیک، مهندسی مکانیک، علوم مهندسی، مهندسی هوافضا، مهندسی پزشکی، مهندسی صنایع ، ریاضی و …

 

این سازمان با بیش از ۴۰۰ هزار عضو در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، دارای بیشترین شمار اعضا از هر سازمان حرفه ای دیگری است که از این میان بیش از ۶۸ هزار عضو آن دانشجو هستند. مؤسسه کارشناسی برق و الکترونیک با انتشار حدود ۱۳۰ مجله کارشناسی و ۴۰۰ مجموعه نوشتار کنفرانس در سال، منتشرکنندهٔ یک سوم نوشته‌های کارشناسی چاپ‌شده در زمینهٔ مهندسی برق و الکترونیک و دانش کامپیوتر است.

شاخه‌های دانشجویی

در حال حاضر ۵۱ شاخهٔ دانشجویی در دانشگاه‌های معتبر کشور فعال است.

و با همکاری وتلاش 
((دانیال فرج زاده _ دکتر بابک محمد حسینی _دکتر حسین زینل _دکتر احمد محمدی _دکتر مهدی داودی _ دکتر یاشار بنی هاشم)) و تلاش قابل تحسین دانشجویان برق دانشگاه نخستین شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه دولتی در استان قزوین تاسیس گردید.
لازم به ذکر است که جناب آقای دانیال فرج زاده به عنوان بنیان گذار و رئیس شاخه IEEE دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا می باشند.