۰۲ خرداد ۱۳۹۸

معرفی رشته

آشنایی با فیزیک مهندسی

رشته فیزیک مهندسی به منظور پیوند بین دانش فیزیک محض و دانش علوم مهندسی ایجاد شده است. در چند دهه اخیر، برقراری ارتباط تنگاتنگ بین شاخه‌های محض و کاربردی، منجر به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه فناوری شده است. در واقع، هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسانی است که علاوه بر تسلط کافی به دانش فیزیک و مباحث پیشرفته آن در علوم کاربردی نیز توانا باشند و بتوانند بین علم و فناوری ارتباط مفید و کارآمد برقرار کنند. این امر تا حد زیادی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته محقق شده است.

 

گرایش های فیزیک مهندسی:

-گرایش حالت جامد

-گرایش پلاسما

-گرایش لیزر و اپتیک

 

آینده شغلی رشته فیزیک مهندسی:

اکثر وسایل دقیق اندازه گیری بر پایه دانش فیزیک طراحی و ساخته می شود. در همین زمینه، طراحی و تولید قطعات الکترونیکی و کامپیوتری، تهیه و بررسی خواص نانو مواد همگی در حیطه کاری فیزیک نوین قرار می گیرد. دانش آموختگان این رشته با تسلط بر صنایع ساخت  و تولید قطعات الکترونیک و اجزای کامپیوتری، صنایع اپتیک و لیزر، ساخت تارهای اپتیکی (فیبر نوری)، کاربرد های مختلف پلاسما و لیزر در صنعت و پزشکی، طراحی و ساخت لوازم اپتیکی، آهنربا های سیستم های الکترومغناطیسی و کلیدهای خودکار می‌توانند در مؤسسه‌های دولتی و خصوصی مانند وزارت نیرو، مخابرات، انرژی اتمی و ارگان های وابسته مشغول به کار شوند.