۲۴ امرداد ۱۳۹۹

مسابقات

در این بخش رویدادهای بخش های مختلف دانشگاه از قبیل همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها و ... برگزار شده و پیش رو اطلاع رسانی می گردد.

 

مسابقه  Quiz Of Kings                                                                از 14 الی 25 مهرماه

 

مسابقه طراحی کاریکاتور کارآفرینی در صنعت ایران

 

مسابقه کتابخوانی