۲۵ امرداد ۱۳۹۹

قبولی کارشناسی ارشد سال های قبل

نام دانشجو: زهره شیخی

افتخارات: فارغ التحصیل رتبه اول رشته مهندسی صنایع دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا در بهمن 1394، رتبه 26 کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 95 و در حال تحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه شریف