۲۵ امرداد ۱۳۹۹

اعضاء هیأت امناء

اعضای حقیقی و حقوقی هیات امناء

 

دکتر حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس هیات امناء دانشگاه

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیات و فناوری و نایب رئیس هیات امناء دانشگاه

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مهندس حسین شفیعی

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر ابوذر ابراهیمی

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دکتر سید ابوالحسن نائینی

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر عبدالرضا باقری

قانم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امناء و هیات های ممیزه

دکتر محسن بهشتی سرشت

رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه

دکتر رامین حسینی

رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

دکتر سعید سهراب پور

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

دکتر سید احمد معتمدی

رئیس دانشگاه امیرکبیر

مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری