۰۵ بهمن ۱۳۹۸

تاریخچه رشته

گروه ریاضیات و کاربردهای دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا فعالیت های خود را از مهر ماه 1392 آغاز نموده است. این گروه دارای 5 عضو هیئت علمی می باشد که در زمینه های تخصصی آنالیز عددی و بهینه سازی، جبر و آنالیز ریاضی در حال مطالعه و تحقیق می باشند. اساتید و کارکنان این گروه با تمام توان به آموزش و تربیت دانشجویان همت گماشته، برنامه های پژوهشی را هدایت نموده و نقش مشاوره ای را به خوبی ایفا می نمایند. این گروه در حال حاضر برنامه ریزی برای توسعه گرایش های مختلف در مقاطع مختلف دانشگاهی و بخصوص تحصیلات تکمیلی را دارد.