۳۱ شهریور ۱۳۹۹

رشته ریاضیات و کاربردها، علوم مهندسی و فیزیک مهندسی

 

ریاضیات و کاربردها

 

 

علوم مهندسی

 

 

فیزیک مهندسی

 

 

  

پیام مدیر گروه

بدون تردید آینده رشد و توسعه کشور در گرو رشد و توسعه فعالیت های صنعتی و مهندسی دانش بنیان است . با توجه به ضرورت توانمند سازی مهندسین در تحلیل مسایل پیچیده بین رشته ای و پیشبرد تحقیقات مهندسی ، تربیت مهندسینی که بتوانند هدایت و اجرای پروژه ها و تحقیقات بین رشته ای را به عهده گیرند، اجتناب نا پذیر است. از طرفی یکی از واقعیت های جامعه امروز ایران اسلامی است که جمع بزرگی از علاقه مندان رشته های علوم پایه به علت فضای عمومی جامهه که رشته های مهندسی را برتر می پندارند هر ساله راهی رشته های مهندسی می شوند و عمر و استعداد خود را در رشته هایی صرف می کنند که غالبا از علاقه اصلی فاصله ای طولانی دارند . رشته علوم مهندسی این امکان را برای افراد فراهم می آورد که با برخورداری از دانش علوم پایه قوی و پیوند زدن آن با فنون و روش های مهندسی از استعداد و علاقه خود به بهترین نحو بهره گیرند و زمینه رشد و شکوفایی مهندسی نوین که ماهیتی بین رشته ای و چند رشته ای دارد را فراهم آورند.

رشته علوم مهندسی در مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا در سال 1393 ب جذب اولین گروه از دانشجویان این رشته فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر دو گرایش فیزیک مهندسی و علوم مهندسی محاسباتی در دانشگاه ارایه می شود.

مریم امیرحسینی