۲۲ امرداد ۱۳۹۹

شوراهای معاونت

 

عنوان شورا/کمیته/کمیسیون

رئیس

دبیر

دوره

سال تاسیس

اعضاء

شورای مدیران

رامین حسینی

محمد منتظری

سوم

1396

سلمه صداقت، مهدی کشتکار، احمد محمدی، مریم شکروی، سکینه معروفی، سعید فراهانی، ابراهیم مددی

شورای پژوهش

سلمه صداقت

سعید فراهانی

چهارم

1396

هادی قشوچی، فاطمه زارع خوش چهره، مریم امیرحسینی، مهدی منتظری پور، آرتمیس معتمدی

شورای آموزش

سلمه صداقت

شیوا منصورزاده

چهارم

1396

فاطمه احمدی، سمیه بندری، مهدیداودی، کیوان صادقی، حسین زارع ولوکلائی

کمیسیون موارد خاص

رامین حسینی

سلمه صداقت

سوم

1396

اکبر محمدی، سکینه معروفی، شیوا منصورزاده، آرزو جهانشیر، حسین زینل، مریم شکروی