۰۵ بهمن ۱۳۹۸

مدارک لازم برای تشکیل پرونده

 1-    تصویر مدارک دانشگاهی ( دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری ، ریز نمرات و گواهی دفاع از رساله دکتری)
2-    ارزشیابی دائم یا موقت مدارک تحصیلی اخذ شده از کشورهای خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی شده باشد.
 3-    رزومه و شناسنامه علمی( ارائه تصویر متن و تایید به چاپ مقالات علمی و پژوهشی، ISI و ... و توصیه نامه از دو نفر از اساتید) 
4-    تصویر کارت ملی(هر دو طرف) در یک نسخه
5-    یک نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه
6-    یک نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه(برای آقایان)
7-    چهار قطعه عکس جدید 4×3 و شرح حال مختصری از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه‌های عقیدتی و علمی .