۰۶ مهر ۱۳۹۹

تاریخچه

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا فعالیت های خود را از مهر ماه 1392 آغاز نموده است. این دانشکده دارای5 گروه درسی شامل گروه مهندسی کامپیوتر ، برق و فناوری اطلاعات ، گروه ریاضیات و کاربرد ها ، گروه علوم مهندسی و فیزیک می باشد.  اساتید و کارکنان این دانشکده با تمام توان به آموزش و تربیت دانشجویان همت گماشته، برنامه های پژوهشی را هدایت نموده و نقش مشاوره ای را به خوبی ایفا می نمایند. این گروه در حال حاضر برنامه ریزی برای توسعه گرایش های مختلف در مقاطع مختلف دانشگاهی و بخصوص تحصیلات تکمیلی را دارد.