۰۵ خرداد ۱۳۹۸

آموزش

 

آموزش در جهت رشته مهندسی مکانیک و صنایع

 

 پیشرفت سریع علوم ، تکنولوژی و پیچیدگی روز افزون آن بالطبع سیستم های تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته است که مدیریت صحیح ، مؤثر و سیستماتیک اینگونه واحدها مستلزم استفاده از تکنیک های علمی و پیشرفته می باشد . رشته های موجود در زمینه های فنی مهندسی ، عمران ،شیمی و .... پاسخگوی همه این مسائل نمی باشد در نتیجه در قرن حاضر از پیوند رشته های گوناگون مدیریت ،اقتصاد ، فنی و مهندسی و ..........رشته جدیدی بنام مهندسی صنایع در سال 1390بوجود آمده است .
گروه مهندسی صنایع به منظور تحقیق و بررسی مشکلات موجود با نگاه به آینده و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سال1392 و رشته مهندسی مکانیک در سال 1392در دانشکده فنی مهندسی مکانیک تأسیس شد