۳۰ تیر ۱۳۹۷

دفتر استعدادهای درخشان و نخبگان

  سرپرست: دکتر حسین زارع ولوکلائی

              سمت: سرپرست گروه استعدادهای درخشان

       رشته: مهندسی شیمی

 تلقن: 483-02833894

       ایمیل: hv.zare@bzte.ac.ir

 
 AWT IMAGE

بدونشک حرکت وجوشش علمی کشور مرهون تلاش جوانان دانشمند این مرز وبوم است. مرکز آموزش عالی،فنی و مهندسی بوئین زهرا  جایگاه دانشمندان جوانی است که هریک به نوبه خود می توانند نقش بسزایی را در رشد وتحول علمی وفناوری کشور ایفا نموده وموجبات پیشرفت و تعالی کشور اسلامی مان را پدید آورند. 

دفتر استعدادهای درخشان مفتخر است که در حد توان خود فعالیت هایی را در مسیر حمایت از استعدادهای درخشان تعریف واجرا نماید. ازکلیه دانشجویان عزیز درخواست می شود با ارائه پیشنهادهای خود ما را دراین امر مهم یاری نمایید.

 

 

المپیاد دانشجویی

آيين نامه پذيرش با آزمون استعداد هاي درخشان در دوره هاي كارشناسي(پيوسته وناپيوسته )و كارشناسي ارشد از سال 95-94- جديد

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد هاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد از سال -95-94- جديد

شيوه نامه بنياد ملي نخبگان در خصوص بهره مندي دانش آموختگان برتر از تسهيلات نظام وظيفه

شرایط احراز نخبگی و استعداد برتر

اخبار و رویداد