۲۲ امرداد ۱۳۹۹

مرکز مشاوره

 

سرکار خانم خمسه /  سرکار خانم قاسمی

سمت: مشاور

 تلفن تماس : 355 - 02833894 

 

 

روز و ساعات حضور مشاور در مرکز : 

یکشنبه ها ، دوشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 16 - 8

مراجعان محترم حداقل سه روز پیش از زمان مورد نظر جهت دریافت وقت مشاوره به صورت حضوری اقدام نمایند.

شرح وظایف:  

 روانشناس بالینی و مشاور آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی(کارشناسی، ارشد و دکترا)

 -مسئول دفتر ارتباط با اولیاء

-مصاحبه تشخیصی و اخذ شرح حال از مراجعین، دانشجویان مشمول طرح سلامت و ارتقاء تحصیلی

- مسئول کارگروه ارتقاء تحصیلی ویژه دانشجویان مشروطی

- دبیر کارگروه تخصصی کمیسیون بررسی مواردخاص

- انجام کلیه مکاتبات مربوط به امور آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی و موارد ارجاعی از کمیته منتخب شورای آموزشی دانشکده ها، کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه، کمیته منتخب شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، کمیسیون بررسی موارد خاص استان تهران،در خصوص استعلام از وضعیت روحی و روانی دانشجویان و کلیه مکاتبات آموزشی