۲۵ مهر ۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ردیف شرح تاریخ شروع تاریخ پایان
1 ثبت نام دانشجویان(انتخاب واحد) شنبه 1396/06/11 سه شنبه 1396/06/14
2 شروع کلاسها یک شنبه 1396/06/19
3 حذف و اضافه شنبه 1396/06/25 دوشنبه 1396/06/27
4 حذف تک درس یکشنبه 1396/09/19 سه شنبه 1396/09/21
5 پایان کلاسها چهارشنبه 1396/10/13
6 تاریخ ارزشیابی یکشنبه 1396/09/26
7 دریافت کارت ورود به جلسه شنبه 1396/10/09
8 امتحانات پایان نیمسال شنبه 1396/10/16 پنج شنبه 1396/10/28
9 مهلت ارسال نمره به آموزش پنج شنبه 1396/11/05
10 آخرین مهلت تحویل پروژه شنبه 1396/10/11
11 آخرین مهلت تحویل کارآموزی چهارشنبه 1396/10/13