۰۹ مهر ۱۳۹۹

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر

 

سید مهدی فاطمی

مدیریت گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

شرح وظايف ستاد شاهد وايثارگر

1- اجراي برنامه ها ، طرحها ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي ارسالي از اداره كل امور دانشجويان شاهد ايثارگر وزارت متبوع
2- برگزاري طرح استاد مشاور در دانشگاه و پيگيري مصوبات جلسات آن
3- انجام امور محوله از سوي رياست محترم دانشگاه
4- برگزاري مراسم توجيهي دانشجويان جديدالورود و ......

اهداف ستاد شاهد و ايثارگر

1- ارتقاء سطح علمي و فرهنگي و مشاركت دانشجويان شاهد وايثارگر در عرصه هاي علمي و فرهنگي 
2- ارائه خدمات شايسته و مناسب به عزيزان شاهد و ايثارگر
3- ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ايثارگري شهدا وايثارگران 

 

آیین‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، ضمیمه آیین‌نامه آموزشی

 

وبگاه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر