۰۷ اسفند ۱۳۹۸

درباره بوئین زهرا

 

بوئین‌زهرا یکی از شهرستانهای استان قزوین است. مرکز این شهرستان، شهر بوئین‌زهرا است و دارای 4 بخش مرکزی، دشتابی، رامند و شال و نیز 9 دهستان و 118 آبادی دارای سکنه‌است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با ۱21٬176 نفر بوده است.
این شهرستان با وسعتی حدود 3008.5 کیلومتر مربع از شمال به شهر قزوین و شهرستان الوند از جنوب به استان مرکزی و شهرستان آوج و از شرق به استان البرز و شهرستان آبیک و از غرب با شهرستان تاکستان هم مرز است. شهرستان بوئین زهرادر درجه اول از نظر پسته و سپس گردو و انگور کشت خوبی دارد. در این شهرستان پیاز و پنبه و چغندرقندنیز کشت می‌شود. البته با توجه به آب و هوای بسیار مساعد بوئین زهرا برای کشت پسته ظرف چند سال گذشته سرمایه گذاریهای بسیار عمده‌ای توسط بخش خصوصی برای توسعه اراضی زیر کشت پسته در این شهرستان صورت گرفته‌است. شهر بوئین زهرا در محل تلاقی راه‌های ترانزیت و اصلی جنوب به شمال و شرق به غرب قرار دارد.

در شهرستان بوئین زهرا بخشی از طوایف ایل شاهسون نیز زندگی می‌کنند.