۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشخصات جغرافیایی شهرستان بوئین زهرا

 

شهرستان بویین زهرا از نظر جغرافیایی در ۵۰ درجه و ۴ دقیقه درازای خاوری و ۳۵ درجه و ۴۶ دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع ۱۲۱۰ متری از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای این منطقه؛ معتدل مایل به گرم وخشک است. بویین زهرا در سال‌های گذشته بخشی از استان زنجان محسوب می‌شد، اما هم زمان با استان شدن قزوین، یکی از شهرستان‌های این استان به شمار آمد. این شهرستان که در جنوب خاوری استان قزوین قرار دارد، در پی زمین لرزه شدید شهریور ماه ۱۳۴۱ - برابر با سپتامبر ۱۹۶۲ - به سختی آسیب دید، اما با تلاش پی گیر و مستمر مردم و دولت، به سرعت بازسازی شد. مسیرهای دست رسی به شهرستان بویین زهرا مناسب هستند. راه‌های ارتباطی بویین زهرا به شهرستان‌های اطراف از جاده‌های اصلی دو طرفه رفت و برگشت به استان البرز و قزوین و همچنین به سمت همران و ساوه و زنجان راههای مناسبی دارد