۰۸ بهمن ۱۳۹۸

مکان های دیدنی و تاریخی شهرستان بوئین زهرا

بسیاری از آثار و مکانهای قدیمی و تاریخی شهرستان بوئین زهرا در زلزله دهه چهل تخریب شد ولی مهمترین آنها کاروانسرای محمد آباد ،کاروانسرای هجیب، منطقه تاریخی سگزآباد، تپه زاغه و تپه قبرستان و مناطق کوهستانی رودک و و روستاهای اطراف در بهار و تابستان و جالیزهای (مزرعه خربزه و باغات هلو و...) شهرستان در تابستان مناظر زیبای شهرستان می باشد.