۰۸ بهمن ۱۳۹۸

پیشینه تاریخی بوئین زهرا


از آثارموجود درتپه‌های باستانی شهرستان بویین زهرا؛ پیشینه‌ای حدود ۹۰۰۰ سال برای این منطقه برآورد می‌شود که از قدیمی ترین مناطق ایران و جهان به شمار می‌آید. بویین زهرا درفاصله پنجاه کیلومتری شهر قزوین قرار گرفته‌است. شغل اصلی مردم بویین زهرا کشاورزی است و به طور کلی آب و هوای آن معتدل خشک است. هوای مرکز شهرستان، تابستان‌ها گرم و خشک و زمستان‌ها سرد است. در زلزله سال ۱۳۴۱ بسیاری از آثار باستانی بویین زهرا فرو ریخت. از آثار باقی مانده این منطقه می‌توان به مهمترین آنها کاروان سرای دوره صفویه در محمد آباد واقع در جاده قزوین به بوئین زهرا کیلومتر 25 و کاروانسرای هجیب در کیلومتر 26 جاده بوئین زهرا به ساوه در روستای هجیب اشاره کرد و تپه های باستانی در 12 کیلومتری شهرستان به طرف غرب شهرستان شهرسگزآباد به نامهای قره تپه-تپه قبرستان و زاغه تپه اشاره کرد.