۱۹ آذر ۱۳۹۸

صنایع و معادن بوئین زهرا

 

صنایع شهرستان بویین زهرا در دو دسته صنایع دستی و سنتی و صنایع ماشینی قابل بررسی است. صنایع دستی این شهرستان شامل: قالی بافی و گلیم بافی در شهرها و روستاهای منطقه‌است و صنایع ماشینی نیز محدود به کارخانه‌های موجود در زمینه های مختلف از جمله شرکتهای صنعتی موجود در سطح شهرستان که به چهار شهر صنعتی و از همه مهمتر کارخانجات آریان فولاد و کاشی سرامیک برلیان ، آپادانا سرام و شیشه لیا و مرغداری سیمرغ و... می باشد.