۲۵ امرداد ۱۳۹۹

بنیاد خیّرین حامی دانشگاه

مقدمه :

با تاسی از سیره انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتقاد انسان های مؤمن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای آموزش عالی، بارقه ای گردید تا افراد خیّر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده ای مشترک، سازمانی مردم نهاد(NGO) به نام بنیاد خیّرین حامی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا را بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح ذیل تأسیس نمایند.

کلیات :

ماده 1- نام بنیاد «بنیاد خیّرین حامی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا» می باشد که در ادامه اساسنامه، به اختصار بنیاد نامیده می شود .
ماده 2- هیات موسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی بنیاد تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد .

ماده3- بنیاد دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبات هیات امنای بنیاد خیّرین حامی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا می باشد0
ماده 4- مدت فعالیت بنیاد از آغاز تاسیس، نامحدود می باشد0
ماده 5- فعالیت بنیاد در سطح ملی بوده و دفتر مرکزی آن در شهرستان بوئین زهرا مستقر می باشد0
ماده 6- بنیاد فاقد هر گونه فعالیت سیاسی می باشد و هیچ یک از اعضا آن مجاز به فعالیت سیاسی، انتفاعی به نام بنیاد نیستند0
تبصره 1 –بنیاد از نظر مالی مستقل است ولی تحت نظارت هیات امنای بنیاد خیّرین حامی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا فعالیت خواهد نمود.
تبصره 2- تعامل و همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور بلامانع است 0

اهداف :

ماده 7- هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا بعنوان دومین دانشگاه دولتی استان قزوین که به اختصار دانشگاه نامیده می شود و به شرح ذیل می باشد :
1-7- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.
2-7- ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین دانشگاه.
3-7- شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه.
4-7- نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.
5-7-ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.
6-7- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی دانشگاه.
7-7- نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی دانشگاه و کمیته خیّرین وزارت علوم.
8-7- نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه.
9-7-نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیّرین حامی دانشگاه و همکاری کمیته خیّرین وزارت علوم.
10-7- حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
11-7-حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.
12-7 پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.
13-7- حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.
14-7- حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.
15-7- حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه. 16-7-ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار 17-7- حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه. 18-7-حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.
19-7- تصدّی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف «بنیاد» مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدّی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.
20-7- انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد.
21-7- اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف «بنیاد» همخوانی و سنخیت داشته باشد.
22-7-ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.