۰۸ بهمن ۱۳۹۸

کارشناسان آموزش

 

سرکارخانم فاطمه مصطفایی

کارشناس آموزش رشته های:

نرم افزار/فناوری اطلاعات/برق/ مهندسی پزشکی

تلفن تماس : 313-02833894

اتاق:  ساختمان شهید احمدی روشن

سرکار خانم زهرا تجدد

کارشناس آموزش رشته های: صنایع/مکانیک/هوافضا

تلفن تماس : 313-02833894

اتاق:  ساختمان شهید احمدی روشن

 

سرکارخانم فاطمه مالکی

کارشناس آموزش رشته های: عمران/معماری/شهرسازی

تلفن تماس : 314-02833894

اتاق:  ساختمان شهید احمدی روشن

 

 

جناب آقای علی احمدی

کارشناس آموزش رشته های:

مواد/شیمی/پلیمر

تلفن تماس : 319-02833894

اتاق:  ساختمان شهید احمدی روشن

جناب آقای سیروس مهرعلیان

کارشناس امور کلاسها

تلفن تماس : 312-02833894

اتاق:  ساختمان شهید احمدی روشن

 

   
 

شرح وظایف کارشناس آموزش:

 اشراف کامل کارشناسان به آئین نامه های آموزشی و بخشنامه های الحاقی آن (همزمان با صدور آنان) جهت راهنمایی صحیح دانشجویان که لازمه این کار برگزاری کارگاه می باشد.

 بررسی پرونده (شامل جدید الورود و تأخیری) از لحاظ ارائه نمودن اصل مدرک پایه معتبر، تصویر شناسنامه و کارت ملی، عکس و آدرس دقیق دانشجو، تاییدیه تحصیلی و فرم های ثبت نامی تکمیل شده (به انضمام تعهدات لازم    توسط دانشجو)

بغل نویسی پرونده توسط کارشناسان، با توجه به مدارک درخواستی در ظهر پرونده و همچنین اعلام نواقص به دانشجو.

 ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید و تأخیری، شامل بررسی وضعیت مدرک پایه و تطابق آن، مطابقت مشخصات شناسنامه با لیست آزمون و رفع مغایرت

بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال های تحصیلی و بررسی وضعیت تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه (ماده 46 و تبصره های آن) و همچنین دانشجویانی که خلاء تحصیلی و عدم مراجعه داشته اند و اعلام به دانشجو بر اساس ائین نامه آموزشی،

انجام و بررسی و تطابق دروس معادل سازی شده براساس بخشنامه های مربوطه (در صورت داشتن معادل سازی)

 بررسی وضعیت میهمانی، انتقالی و تطابق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه به استناد مجوز های لازم(در دانشكده هايي كه كارشناس خدمات آموزشي تعريف شده است اين بند به عهده فرد مذكورمي باشد)

 تکمیل فرم های مربوطه به میهمان و انتقال دانشجویان از جمله اعلام وضعیت، کارنامه، سند پذیرش