۲۵ امرداد ۱۳۹۹

مسئول دفتر ریاست

 

سرکار خانم محدثه اینانلو

  سمت  : کارشناس دفتر حوزه ریاست 

   تلفن تماس : 101-02833894

  اتاق : ساختمان شهید محمد موافق

  شرح وظایف:  

 1- ثبت نامه های صادره در سیستم دبیر خانه                                                                                                                                                                        

 • 2-  بایگانی نامه های صادره و وارده به صورت عمومی و ویژه بر اساس پروژه وموردی
 • 3- دریافت سفارش کار پردازی
 • 4- دریافت و بایگانی برگه های مرخصی پرسنل
 • 5- انجام امور پرسنلی در آخر هر ماه بر اساس لیست پرسنلی
 • 6- تایپ نامه های صادره و دسته بندی در کامپیوتر بصورت منظم (زمانی) و بر اساس دسته بندی های ویژه
 • 7- تایپ متن ها و پروژه های مورد نیاز و دسته بندی در کامپیوتر بر اساس نام پروژه
 • 8- مقید به اجرای دستورالعمل های کمیته 5S
 • 9-  بر گزاری جلسات دفتر و هماهنگی با کارشناسان و معاون دفتر
 • 10- انجام اقدامات لازم درزمینه نگهداری و بایگانی پرونده ها ،اوراق ،نامه ها ،گزارشات وسایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های خاص
 • 11- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات بامدیر مربوطه وتعیین وقت قبلی ملاقات برای آنها
 • 12- تهیه وتنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر
 • 13- انجام هماهنگی های لازم برای برنامه های مدیر اعم از ملاقات و جلسات
 • 14-انجام ماموریت به صلاحدید دانشگاه
 • 15- آراستگی ظاهر(موها،محاسن و...)
 • 16- چک نمودن اتاق از نظر خاموشی چراغها،شوفاژها وکامپیوترهنگام پایان ساعت کار
 • 17- انجام هر نوع فعالیت دیگر که توسط مدیر مافوق ابلاغ گردد.