۲۵ امرداد ۱۳۹۹

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

 •  
 •    دکتر اکبر محمّدی
 • سمت : معاونت اداری مالی 
 • شماره تماس: 200-02833894
 •  
 • شرح وظایف معاونت اداری و مالی
 • همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت‏ ها و هدايت اقدامات جاري مديريت‏ هاي زير مجموعه معاونت.
 • تهيه و تدوين خط مشي مديريت‏ هاي تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه. 
 • نظارت دقيق و مستمر و مستقيم بر فعاليت‏ هاي اداري، مالي، تشكيلاتي، عمراني و حقوقي واحدهاي تابعه. 
 • نظارت مستقيم بر اجراي قوانين اداري و مالي كه از سوي مراجع ذيصلاح كشور تدوين و به دانشگاه ابلاغ مي‏ گردد. 
 • پیگیری برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی و منابع انسانی مطابق برنامه راهبردی دانشگاه.
 • برنامه‏ ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت ‏های مشاور و پیمانکار برای طرح‏ های عمرانی. 
 • نظارت بر حسن اجراي طرح‏ هاي عمراني، قراردادهاي ساختماني و تأسيساتي.
 • تهيه و تدارك كليه وسايل و ملزومات مورد نياز دانشگاه.
 • دريافت درآمدهاي اختصاصي از طريق قراردادهاي تحقيقاتي طبق قانون و مقررات و واريز آن به خزانه نزد بانك مركزي. 
 • دريافت كمك ‏هاي مردمي و واريز آن به حساب كمك‏ هاي مردمي دانشگاه.
 • نظارت دقيق بر كليه خريدها. 
 • نظارت دقيق بر كليه اموري كه داراي بار مالي بوده و براي دانشگاه ايجاد تعهد نمايد. 
 • صدور ابلاغيه‏ هاي اداري و مأموريت‏ ها براي اعضاي هيأت علمي. 
 • نظارت بر تهيه گزارش‏ هاي ماهانه، سالانه معاونت و ارسال آن به رياست دانشگاه.
 • صدور بخشنامه‏ هاي اداري، مالي، تشكيلاتي دانشگاه. 
 • نظارت و پيگيري در مورد مسائل حقوقي دانشگاه. 
 • نظارت دقيق بر سياست‏ ها و خط مشي‏ هاي كلي برنامه‏ ريزي نيروي انساني. 
 • نظارت بر امور مربوط به كميسيون بهره‏ وري و تحول اداري، نظام بررسي و پذيرش پيشنهادها، تكريم ارباب رجوع، هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي، کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، كميسيون مناقصه و مزايده و ... . 
 • نظارت بر امور دبيرخانه مركزي دانشگاه. 
 • ارائه گزارش‏ های توجیهی لازم به رییس دانشگاه و سایر مراجع ذیربط. 
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.