۲۵ امرداد ۱۳۹۹

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 

 

 

دکتر کیوان صادقی

سمت: سرپرست مدیریت امور پژوهشی

تلفن:  02833894- 320

 

 

  •  

 

 

شرح وظایف :

دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا

ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین‌المللی

اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و موردنیاز کشور

تعیین اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی با توجه به سوابق پژوهشی

بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده

کنترل پروژه برای قراردادهای پژوهشی، تالیف و ترجمه کتاب با هدف تسریع در به انجام رساندن پژوهش ها

جمع آوری، ساماندهی و ارائه اطلاعات فعالیت‌های مختلف پژوهشی دانشگاه 

انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرحهای پژوهشی پژوهشگران، مخترعین و مکتشفین دانشگاهی

ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی

تدوین و اجرای مقررات لازم جهت تشویق انتشار کتاب و مقالات علمی توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه

اعزام اعضاء هیئت علمی جهت ارائه مقاله در کنفرانس ها و فرصت مطالعاتی داخل و خارج

تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه

جهت دادن پژوهشگران برای انجام فعالیت های پژوهشی در موضوعات مختلف و متنوع با ایجاد محورهای تحقیقاتی و گروه های پژوهش مدار

مطالعه و بررسی آئین نامه های پژوهشی دانشگاه و پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز بر اساس شرایط موجود و آینده دانشگاه