۱۳ خرداد ۱۳۹۹

تاریخچه

رشته مهندسی معماری در سال 1394 و رشته شهرسازی در سال 1392 با هدف پرورش نیرو های متخصص ، مجرب و کارآزموده بنا نهاده شد. در حال حاضر این دانشگاه دارای ... دانشجو مهندسی معماری  و شهرسازی در مقطع کارشناسی می باشد . امید است که دانش آموختگان این رشته با طی این دوره ضمن کسب مهارت های لازم ، وظایف محوله برای اجرای پروژه های مرتبط با مهندسی معماری و شهرسازی به عهده گرفته و با موفقیت انجام دهند.