۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تاریخچه

رشته علوم مهندسی  در سال 1393 با هدف پرورش نیرو های متخصص ، مجرب و کارآزموده بنا نهاده شد. در حال حاضر این دانشگاه دارای ... دانشجو علوم مهندسی در مقطع کارشناسی می باشد . امید است که دانش آموختگان این رشته با طی این دوره ضمن کسب مهارت های لازم ، وظایف محوله برای اجرای پروژه های مرتبط با علوم مهندسی را به عهده گرفته و با موفقیت انجام دهند.