۳۰ تیر ۱۳۹۷

مدیریت کار آفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر سمیرا سادات مرتضوی

سمت: مدیریت گروه کار آفرینی و صنعت

رشته: کارآفرینی

تلفن: 370-02833894

ایمیل: 

وبگاه: http://sanat.bzte.ac.ir/fa

شرح و وظایف:
انعقاد تفاهم نامه همکاری و قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجرایی و شرکت های صنعتی
انجام امور انعقاد قراردادهای پژوهشی بین معاونت پژوهشی و فناوری و اعضای هیأت علمی (قرارداد داخلی وابسته به دستگاه های اجرایی).
هدایت اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه
هدایت پیشنهادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به دستگاه های اجرایی
برگزاری سمینارهای کارآفرینی،علمی و فنی توسط کارآفرینان و متخصصان صنعت
معرفی آزمایشگاه ها، تجهیزات و توانمندی های موجود در دانشگاه به صنایع
انجام امور مربوط به کارآموزی دانشجویان
برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع مرتبط