۰۸ بهمن ۱۳۹۸

آئین نامه و فرم های پژوهشی

دستورالعمل اجرايي آئين نامه  تخصيص اعتبار ويژه

دستور العمل کاهش ساعات حضور موظفي اساتيد فعال پژوه

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم خرداد 95

فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم  -  شهريور ماه

فهرست نشريات نامعتبر  خارجي- شهريور1394

لیست مجلات WOS

نحوه بررسي تخلفات پژوهشي

امتیاز دهی مجلات

امتيازدهي همايش ها

امتياز كتاب ها

امتياز راهنمايي يا مشاوره پايان نامه ها

مجلات JCR به همراه IF آنها و Category هر مجله (سال 2014)

فرم ادعا نامه ترجمه     دریافت فایل pdf     دریافت فایل word

نحوه چاپ کتاب در انتشارات جهاد دانشگاهی

 JCR به همراه MIF و AIF آنها (2016)

فرم های مربوط به اعتبار پژوهشی

فرم های مربوط به طرح پژوهشی