۰۸ بهمن ۱۳۹۸

مراکز و امکانات گروه

  • کتابخانه

مکان کتابخانه : کتابخانه مرکزی

منابع کتابخانه: این کتابخانه هم اکنون دارای 5440 جلد کتاب فارسی و 912 جلد کتاب لاتین می باشد.

ساعات کار کتابخانه: ساعت 8 الی 16:30

  • سایت کامپیوتر

مکان سایت:سایت جدید دانشگاه

مسئول سايت: آقای مهندس گروسی

سایت مرکزی دارای بیش از 50 کامپیوتر به همراه تجهیزات جانبی اسکنر و پرینتر با قابلیت دسترسی به دیتابیس های پژوهشی می باشد. تمامی برنامه های تخصصی مربوط به دانشجويان رياضیات و کاربردها بر روی دستگاه ها نصب می باشد.

  • مرکز انتشارات

در این بخش به اقدامات ذیل پرداخته می شود:

چاپ و تکثیر جزوات درسی اساتید

ارسال جزوات برای چاپ به چاپخانه

ارائه جزوات و مقالات و کتب به دانشجویان

این قسمت در سایت جدید دانشگاه قرار دارد.