۰۹ مهر ۱۳۹۹

سامانه رزرو غذا خرید ژتون

 نحوه خرید ژتون (رزرو غذا)

جهت ورود به سامانه آموزشی در صفحه اصلی سایت bzte.ac.ir بر روی سامانه جامع آموزشی کلیک می نمائید.

 

در شکل ذیل نام کاربری: شماره دانشجویی و کلمه عبور: به صورت پیش فرض شماره شناسنامه می باشد را وراد کرده و سپس وارد سامانه خود شوید .

 

برای خرید ژتون بایستی موجودی به اندازه کافی باشد، جهت پرداخت الکترونیکی(شارژ موجودی برای تغذیه) از قسمت امور تغذیه , تغذیه را انتخاب کنید : 

برای شارژ ژتون و پرداخت بر روی پرداخت الکترونیکی ژتون کلیک کنید.

در صفحه بعدی نام بانک را جهت پرداخت الکترونیکی انتخاب می نماییم.

 

در قسمت مبلغ پرداختی مبلغ مورد نظر وارد می نمائید.

 

پس از کلیک بر روی دکمه مرحله بعدی به طور اتوماتیک به سایت بانک پارسیان مانند شکل ذیل سوئیج خواهد شد.

لازم به ذکر است جهت استفاده از پرداخت های الکترونیکی نیاز به رمز دوم می باشد و برای فعال سازی رمز دوم نیاز است به atm (خود پردازها) بانک صادر کننده کارت خود مراجعه نمائید.

 

پس از طی مرحله فوق نتیجه را در صفجه ای مانند شکل ذیل اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که نتیجه تراکنش را در پایین صفحه مانند شکل ذیل مشخص می شود.

 

پس از شارژ حساب خود می توانید غذای مورد نظر را رزرو نمائید. 

از قسمت امور تغذیه -> خرید ژتون

 

سپس غذا خود را مانند شکل ذیل می توانید رزرو و یا حذف نمائید.