۰۸ بهمن ۱۳۹۸

همایش ها

 • هشتمین سمینار دوسالانه جبرخطی و کاربردهای آن، دانشگاه کردستان، 23 و 24 اردیبهشت ماه 1394
 • دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای ان، دانشگاه شیراز، پاییز 1394
 • سی ونهمین مسابقه ریاضی کشور، دانشگاه یزد، اردیبهشت ماه 1394
 • چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه یزد، شهریور 1394
 • سمینار علوم ریاضی و چالش ها، دانشگاه تربیت مدرس، 29 و 30 مهرماه 1394
 • دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، دانشگاه تبریز، 1394
 • چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دانشگاه خوارزمی تهران، 1394
 • هشتمین سمینار هندسه توپولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1394
 • چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه خوارزمی تهران، شهریور 1395
 • سیزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1395
 • چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران, دانشگاه بوعلی سینا همدان , 31 مرداد تا 3 شهریور ماه 1396
 • کنفرانس ریاضی قفقاز , دانشگاه وان ترکیه. 22 تا 24 آگوست 2017
 • چهل یکمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور, دانشگاه شهرکرد.14 تا 17 شهریور ماه 1396

 

ادامه ...