۰۹ مهر ۱۳۹۹

مقدمه ای بر مهندسی هوافضا

دانشکده / گروه دانشکده مکانيک/ گروه مهندسی صنايع، مکانيک و هوافضا
رشته تحصیلی کارشناسی مهندسی هوافضا
عنوان و کد درس مقدمه ای بر مهندسی هوافضا (533009)
تعداد واحد و نوع 2 (اصلی)
پیش نیاز درس مبانی مهندسی برق، آزمايشگاه فيزيک 2
ترم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

نام استاد: دکتر هادی قشوچی برق

شماره اتاق: 318

شماره تماس:

آدرس ایمیل: ghashochi.b@aut.ac.ir

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس:  در این درس دانشجویان با رشته هوافضا آشنا خواهند شد. در اين راستا، با اجزای سازه های هوافضایی، اصول آيروديناميک، سيستم های پيشران و عملکرد و پايداری آشنا شده و به طور خلاصه با اصول طراحی يک وسيله پرنده آشنا می شوند.

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

سه شنبه 15:30-17:30

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس
1

مهندسی هوافضا و گرايش های آن

اصول پرواز
3
2-3-4 اجزای هواپيما، اجزای بالگرد و اجزای موشک 9
5-6 مقدمه ای بر آيروديناميک 6
7-8-9

اصول طراحی سازه:

تنش

کمانش

برش

خمش

فرکانس

انتخاب مواد در سازه های هوافضایی:

فلزات

کامپوزيت
9
10 ميان ترم 3
11-12-13

اصول طراحی سازه ای:

طراحی بال

طراحی بدنه

سطوح کنترل

ارابه فرود

اتصالات
9
14-15

سيستم های پيشرانش

انواع موتورها (پيستونی، توربوجت، توربو فن، رم جت، راکت های با سوخت مایع و جامد)
6
16 پايداری و کنترل 3

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
تکلیف فردی( از همه فصل ها ) 20% هفته# 1-16
امتحان میان ترم(تا فصل 4) 20% هفته# 10
پروژه 10% هفته#11
امتحان پایان ترم 50% هفته# 17- 19

 

مراجع اصلی:

 

[1] Roskam, Jan. Airplane Design. Vol.1-8. Roskam Aviation and Engineering Corp., 1988-

[2] Engineering Design Handbook Helicopter, AMCP 706-201-204, US Army Command, 1974-

[3] Megson, Thomas Henry Gordon. Aircraft structures for engineering students. Elsevier, 2012-

[4] Anderson Jr, John David. Fundamentals of aerodynamics. Tata McGraw-Hill Education, 2010-

[5] El-Sayed, Ahmed F. Aircraft propulsion and gas turbine engines. CRC Press, 2008-

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.