۲۲ امرداد ۱۳۹۹

مکانیک سیالات 2

دانشکده / گروه دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر/ گروه ریاضیات، مواد و شیمی
رشته تحصیلی کارشناسی مهندسی شیمی
عنوان و کد درس مکانیک سیالات 2   (503302)                                                    Fluid Mechanics 2
تعداد واحد و نوع 3 (اصلی)
پیش نیاز درس مکانیک سیالات 1
ترم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

نام استاد: حسین زارع ولوکلائی

شماره اتاق:  طبقه دوم، ساختمان شهید مصطفی احمدی روشن

شماره تماس: 02833894

آدرس ایمیل: hv.zare@yahoo.com

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس: در این درس دانشجو با سیالات تراکم پذیر، اندازه گیری جریان و فشار، مخلوط کردن مایعات، جریان در بسترها و جریانهای دو فازی آشنا می شود.

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

 

یکشنبه  10-8  کلاس 427

سه شنبه  15:30-13:30   کلاس 312

ساعت مشاوره هفتگی و محل:  یکشنبه ها 15-17:30

 

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس

1

2

3

4

سیال تراکم پذیر

معادلات حالت

سرعت صوت در سیال

جریان آدیاباتیک

جریان ایزوترمال

2

2

2

2

5

6

7

8

اندازه گیری جریان و فشار

اریفیس

وانتوری

2

2

2

2

9

10

11

جریان سیال همراه با ذرات جامد

حریان سیال در بسترها

2

2

2

12

13

جریان دو فازی

2

2

14

15

مخلوط کردن مایعات در مخازن

همزن

گروهای بدون بعد در مخلوط کردن

2

2

14

15

-جریان در کانالهای باز و روی سطوح مسطح

-لایه مرزی

-جریان در اطراف جسم غوطه ور

2

2

2

16

زمان تخلیه سیال از یک مخزن

2

 

مراجع اصلی:

 

 Fluid Mechanics. Victor L. Streeter; E. Benjamin. Published by McGraw-Hill Companies,

 

مراجع فرعی:

 

 De Nevers, N. and R. Grahn, Fluid mechanics for chemical engineers, 1991: McGraw-Hill.

 P. Bird, R.B., W.E. Stewart, and E.N. Lightfoot, "Transport phenomena. 2002", JohnWiley & Sons

 Munson, B.R., D.F. Young, and T.H. Okiishi, Fundamentals of fluid mechanics

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.