۲۲ امرداد ۱۳۹۹

موازنه انرژی و مواد

دانشکده / گروه دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر/ گروه ریاضیات، مواد و شیمی
رشته تحصیلی کارشناسی مهندسی شیمی
عنوان و کد درس موازنه انرژی و مواد  (502213)                                                                             Fluid Mechanics I
تعداد واحد و نوع 4 (اصلی)
پیش نیاز درس ترمودینامیک 1
ترم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

نام استاد: حسین زارع ولوکلائی

شماره اتاق:  طبقه دوم، ساختمان شهید مصطفی احمدی روشن

شماره تماس: 02833894

آدرس ایمیل: hv.zare@yahoo.com

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس: در این درس دانشجویان یاد می گیرند که سیستمهای شیمیایی پیچیده می توانند بر اساس موازنه مواد و انرژی پیش بینی، کنترل و طراحی شوند. این درس برخی از ابزار اساسی که مهندسان شیمی در کار روزانه شان سر و کار دارند را معرفی می کند.

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

 

دوشنبه: 8-12 کلاس 205

یکشنبه: 10-12 و 13:30-15:30 کلاس 411

ساعت مشاوره هفتگی و محل:  یکشنبه ها 15-17:30

 

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس

1

2

سیستم واحدها

تبدیل واحد

سازگاری بعدی

وزن مولی و وزن مولکولی

انتخاب مبنا

4

4

3

4

دانسیته و چگالی نسبی

غلظت

دما

فشار و هد فشاری

استوکیومتری

4

4

5

6

مقدمه ای بر موازنه مواد

استراتژی کلی برای حل مسائل موازنه مواد

موازنه ماده مولی و عنصری

4

3

6

7

8

موازنه مواد برای تجهیزات پرکاربرد در مهندسی شیمی

سیستمهای جریان برگشتی

موازنه مواد شمال واکنش شیمیایی

جریان کنار گذر و دور ریز (زدایش)

5

4

9

10

گاز، بخار، مایع و جامد:

گازهای ایدهآل

گازهای حقیقی: معادلات حالت

نمودارهای تراکم پذیری

مخلوط گازهای حقیقی

4

4

11

12

فشار بخار

اشباع جزئی

رطوبت

موازنه مواد در تبخیر و میعان

نمودارهای فاز و قانون فاز

4

4

13

14

مقدمه ای بر موازنه انرژی

ظرفیت حرارتی

آنتالپی محسوس (گرمای محسوس)

آنتالپی تغییر فاز

موازنه عمومی انرژی

4

4

15

16

آنتالپی تشکیل

آنتالپی واکنش

آنتالپی احتراق

آنتالپی انحلال و اختلاط

موازنه انرژی و مواد

4

4

 

سیستم ارزشیابی درس:

 

هفته برگزاری

وزن المان ارزشیابی (%)

متد ارزشیابی

هفته# 6-7

5

کوئیز (مقدمه تا آخر استوکیومتری)

هفته# 11-10

35

امتحان میان تر م(مقدمه و موازنه مواد)

هفته# 17- 19

60

امتحان پایان ترم(تمام سرفصل ها)

 

مراجع اصلی:

 

  1. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, David M. Himmelblau

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.