۰۹ مهر ۱۳۹۹

فیزیک پایه 1

دانشکده / گروه دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر/ گروه علوم مهندسی و فیزیک
رشته تحصیلی مهندسی هوا فضا
عنوان و کد درس فیزیک پایه 1
تعداد واحد و نوع 3 (پایه)
پیش نیاز درس -
ترم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

نام استاد: سارا حشمتیان

شماره اتاق:   اتاق اساتید طبقه دوم، ساختمان شهید احمدی روشن

شماره تماس: -

آدرس ایمیل:        heshmatian@bzte.ac.ir

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

روش تدریس و یادگیری:

 

 - تخته-ماژیک

-حل تمرین مداوم در هر جلسه

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

یکشنبه 3-1 (هفته زوج) و یکشنبه -5

ساعت مشاوره هفتگی و محل:

یکشنبه 12-10 اتاق اساتید طبقه دوم ساختمان شهید احمدی روشن

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس

1

 • کمیت های نرده ای و برداری
4

2

 •  سینماتیک یک بعدی (حرکت در راستای x)
2

3

 • ادامه سینماتیک یک بعدی ( سقوط آزاد)
 • حرکت پرتابی
4

4

 • ادامه حرکت پرتابی و حل مساله
2

5

 • حل مساله و کوییز 1
 • کاربرد قوانین نیوتن
4

6

 • اصطکاک در شاره ها
2
7
 • دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت
 • مرور درس و حل مساله های مهم
4
8
 • امتحان میان ترم
2
9
 • کار و انرژی جنبشی
4

10

 •    انرژی پتانسیل  
2

11

 • پایستگی انرژی و حل مسائل مهم
 • مرکز جرم
4
12
 • کوئیز 2- تکانه، شروع بحث برخورد
2

13

 • ادامه برخورد های کشسان و غیر کشسان
4
14 حرکت دورانی 2
15

لختی دورانی و انرژی جنبشی

گشتاور - حل مساله

4
16 ترکیب حرکت دورانی و انتقالی - حل مساله 2

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
کوئیز1(فصل 2-4) 2.5% هفته 5
تکلیف فردی 5% هر جلسه 5-7 مساله
امتحان میان ترم (تا آخر فصل 6) 30%

هفته 8

کوئیز2 (فصل 7و8 و مرکز جرم) 2.5% هفته 12
امتحان پایان ترم (همه سرفصل ها) %60 هفته 17- 19

 

مراجع اصلی:

 

 Holliday, Resnick and J. Walker, 2011. Fundamentals of physics, 9th Edition. John Wiley & Sons, Inc.