۰۹ مهر ۱۳۹۹

دینامیک

دانشکده / گروه دانشکده مکانيک/گروه مهندسی صنايع، مکانيک و هوافضا
رشته تحصیلی کارشناسی مهندسی هوافضا
عنوان و کد درس دینامیک
تعداد واحد و نوع 4
پیش نیاز درس استاتیک
ترم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

 

 

نام استاد: مظاهر سلامت طلب

شماره اتاق:

شماره تماس: 09117093320

آدرس ایمیل: salamattalab@iust.ac.ir        M.salamattalab@gmail.com

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس: در این درس، ابتدا سینماتیک ذره مادی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. سرعت و شتاب نسبی و مطلق در دستگاه­های مختلف و همینطور نسبت به مراجع مطلق و چرخان بررسی می­شود. سپس مفاهیم کار و انرژی ، ضربه و برخورد با ضریب برگشت در بخش سینیتیک ذره و سیستم ذرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان سینیتیک اجسام صلب و معادلات دینامیکی حاکم بر آن مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

اهداف یادگیری درس:
LO1: آشنایی با حرکت راست خط و منحنی الخط و مفاهیم سرعت و شتاب نسبی و مطلق محاسبه آن در دستگاه­های مختلف
LO2: تحلیل سینماتیکی ذرات و همینطور اجسام صلب و تعیین سرعت و شتاب در دستگاه­های مطلق و چرخان
LO3: آشنایی با مفاهیم کار و انرژی و تعیین کار نیروهای پایستار و غیر پایستار
LO4: ایجاد توانایی جهت تحلیل دینامیکی ذره و ذرات مادی و همچنین تحلیل دینامیکی ضربه و برخورد دو یا چند ذره مادی
LO5:تحلیل دینامیکی اجسام صلب به هماره اعمال قوانین حاکم بر آن همراه با پرورش دید کاربردی
 

ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری(LO->H3)

اهداف یادگیری درس

درکی ، شناختی

(Cognitive)

طراحانه و خلاقانه

(Psychomotor)

مدیریتی و عاطفی

(Affective)

LO1 2 1  
LO2 3 2  
LO3 3 2  
LO4 3 2  
LO5 3 2 1

نکته:  1=کم   2= متوسط   3= زیاد

 

روش تدریس و یادگیری:

مطالب این درس بصورت زیر ارائه می گردد:

مطالب این درس با تهیه جزوه توسط مدرس، حل تمرین در کلاس و دادن تکالیف به دانشجویان  ارائه خواهد شد. در پاره ای از موارد نیز مطالب با اسلاید ارائه خواهد شد

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

روز یکشنبه 8-10

روز یکشنبه 10-12

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس
1 مفاهیم پایه و اساسی و مقدمه ای بر دینامیک 4

1

2

3

بخش اول : سینماتیک ذره مادی

الف: حرکت راست خط، زاویه­ای و منحنی الخط صفحه­ای

ب: تشریح حرکت منحنی الخط در دستگاه مختصات دکارتی-قائم و مماسی- قطبی

ج: حرکت نسبی،  تشریح سرعت و شتاب نسبی

د: حرکت منحنی الخط در فضا
12

4

5

6

7

8

بخش دوم: سینماتیک جسم صلب

الف: حرکت انتقالی، دورانی و ترکیبی

ب: حرکت نسبی محورهای مقایسه انتقالی
ج: مرکز آنی دوران
16
9 میان­ترم 2

9

10

11

12

13

بخش سوم: سینماتیک ذره و ذرات مادی

الف: معادلات دینامیکی حرکت

ب: کار و انرژی

ج: اندازه حرکت و ضربه
16

13

14

15

16

بخش چهارم :سینیتیک اجسام صلب
الف: معادلات دینامیک حرکت جسم صلب در صفحه
ب: انرژی جنبشی جسم صلب در صفحه
ج: اندازه حرکت جسم صلب در فضا
د: معادلات اویلر
14

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
تکاليف فردی (شامل همه فصل ها) 15% در طول ترم
ميان ترم (شامل ۲ بخش اول) 20% هفته ۹
پروژه گروهی  (۲-۳ نفره) 5%

هفته 12

پایان ترم  (از تمامی فصول) 60% هفته ۱۷-۱۹

ماتریس همپوشانی ارزشیابی و اهداف یادگیری:

تکاليف فردی  * * * * * *
ميان ترم  * *        
پروژه گروهی       * *    
پایان ترم   * * * * * *

 

مراجع اصلی:

 J. L. Meriam, L. G. kraige., Engineering-Mechanics-Dynamics-7  edition, 2012

۲- منصور نیک­خواه بهرامی، دینامیک برداری، انتشارت دانشگاه تهران

 

 

قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

 

۱-  موعد تحویل تکالیف هر جلسه برای دو هفته آینه می­باشد. در صورت دیرکرد تا یک هفته پس از موعد، نمیمی از نمره تکلیف تعلق خواهد گرفت. در صورت دیرکرد بیشتر از یک هفته از موعد تحویل تکلفیف نمره ای به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.

2- پروژه گروهی سه هفته پس از تعیین تحویل گرفته خواهد شد. دیرکرد در تحویل پروژه نمره ای به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.