۰۹ مهر ۱۳۹۹

ترمودینامیک -1

دانشکده / گروه صنایع و مکانیک / مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا
رشته تحصیلی مهندسی هوافضا
عنوان و کد درس ترمودینامیک -1
تعداد واحد و نوع 3 واحد اصلی
پیش نیاز درس فیزیک -1 / معادلات دیفرانسیل
ترم تحصیلی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-96

 

 

نام استاد: علی  جعفرصالحی

شماره اتاق:

شماره تماس: 09122604725

آدرس ایمیل: Jafarsalehi_a@yahoo.com

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس: ترمودینامیک مبحثی از فیزیک است که از چگونگی تبدیل انرژي گرمایی به انرژي مکانیکی و به عبارت دیگر از چگونگی استفاده از حرکت رفت و برگشتی منابع گرمایی و تبدیل آن به نوعی حرکت دورانی یا محوري که توسط ماشین گرمایی صورت می گیرد بحث می کند. در این میان دستگاههایی که گرما را به انرژي مکانیکی تبدیل می کنند، ماشین گرمایی نامیده می شوند. مانند ماشین بخار، موتورهاي دیزلی، موتورهاي بنرینی و موتورجت . در واقع، علم ترمودینامیک علمی است که قوانین حاکم بین کمیت های ماکروسکوپی یک دستگاه در پدیده های گرمایی را بیان می کند و به مطالعه مبادله انرژی و کاربرد آن در چنین دستگاه هایی می پردازد.

 

اهداف یادگیری درس:
LO1: شناخت قوانین ترمودینامیکی
LO2: کار و گرما و آشنایی با فرایندها
LO3: بکارگیری قانون اول ترمودینامیک در سیستم
LO4: بکارگیری قانون دوم ترمودینامیک در حجم کنترل
LO5: بکارگیری قانون دوم ترمودینامیک در فرایندها
 

ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری(LO->H3)

اهداف یادگیری درس

درکی ، شناختی

(Cognitive)

طراحانه و خلاقانه

(Psychomotor)

مدیریتی و عاطفی

(Affective)

LO1 3 2 1
LO2 2 3 1
LO3 2 3 1
LO4 2 3 1
LO5 3 2 1

نکته:  1=کم   2= متوسط   3= زیاد

 

روش تدریس و یادگیری:

مطالب این درس بصورت زیر ارائه می گردد:

  •  
  • 1-ارائه مفاهیم اساسی و اصول اولیه
  • 2-تبیین نحوه بکارگیری اصول و مبانی در حل مسائل
  • 3-تثبیت روش حل با ذکر مثال و تعریف تکالیف
  • 4-برگزاری آزمون جهت ارزیابی سطح یادگیری

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

روز.... ساعت ... ساختمان... کلاس

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس
1-2 قوانین ترمودینامیکی (قوانین اول و دوم) 6
3-4 کار و انتقال حرارت 6
5-7 قانون اول ترمودینامیک (سیستم) 9
8-10 قانون اول ترمودینامیک (حجم کنترل) 9
11-14 قانون دوم ترمودینامیک 12
15-17 انتروپی 9

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
انجام تکالیف درسی 15% هر دو هفته
آزمون میان ترم 20% هفته هشتم
امتحان پایان ترم(تمام سر فصل ها) 65% هفته 17-19

ماتریس همپوشانی ارزشیابی و اهداف یادگیری:

متد ارزشیابی LO1 LO2 LO3 LO4 LO5
انجام تکالیف درسی 2 2 2 2 2
آزمون میان ترم 3 3 3 3 3
امتحان پایان ترم 3 3 3 3 3

 

مراجع اصلی:

 

 CLAUS BORGNAKKE, RICHARD E. SONNTAG,"FUNDAMENTALS OF THERMODYNAMICS", University of Michigan, John Wiley & Sons, 2009.

 Mark Waldo Zemansky, Richard H. Dittman,"Heat and Thermodynamics", McGraw-Hill. Sixth Edition.

 

قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

 

1- تاخیر در تحویل تکالیف به ازای هر جلسه 25% کسر از نمره

2-  تحویل کامل و حل صحیح تکالیف تا 1 نمره تشویق  

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.