۰۹ مهر ۱۳۹۹

استاتیک

دانشکده / گروه فنی مهندسی - هوا فضا
رشته تحصیلی هوا فضا
عنوان و کد درس استاتیک
تعداد واحد و نوع 3 - نظری
پیش نیاز درس  
ترم تحصیلی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-96

 

 

نام استاد: حمید موسی زاده

شماره اتاق: 101

شماره تماس: 09127092762

آدرس ایمیل: h.moosazadeh124@gmail.com

دریافت نسخهالکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس: : آشنایی با مباحث تعادل و برآیند نیروها و گشتاورها و نمودار ازاد اجسام - محاسبات بارگذاری و تعیین نیروها در شرایط مرزی برای عضوهای دو نیرویی - تیرها - طناب - قاب و ... ، آشنایی با اصطکاک و خواص سطوح و گشتاور اینرسی و گشتاور سطح اول و دوم و ...

 

اهداف یادگیری درس:
LO1: آشنایی با کاربرد مباحث برداری
LO2: آشنایی با محاسبه نیروها و گشتاورها بر روی اجسام
LO3: آشنایی با روش‌های برآیندگیری نیروهای نقطه‌ای و توزیعی
LO4: آشنایی با نحوه تعیین نمودار آزاد اجسام و سازه‌ها برای انجام محاسبات مهندسی
LO5:آشنایی با نحوه محاسبه نیروها بر سازه‌های مختلف مانند تیر- طناب - عضو دو نیرویی - قاب و ماشین و ...
LO6: آشنایی با مباحث اصطکاک سطوح مختلف

LO7:نحوه تعیین خواص سطوح

LO8:آشنایی با محاسبه گشتاور اینرسی

 

ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری(LO->H3)

اهداف یادگیری درس

درکی ، شناختی

(Cognitive)

طراحانه و خلاقانه

(Psychomotor)

مدیریتی و عاطفی

(Affective)

LO1 3 2 1
LO2 3 2 1
LO3 3 2 1
LO4 3 2 1
LO5 3 2 1
LO6 3 2 1
LO7 3 2 1
LO8 3 2 1

نکته:  1=کم   2= متوسط   3= زیاد

 

روش تدریس و یادگیری:

مطالب این درس بصورت زیر ارائه می گردد:

- تشریح کامل مباحث درسی به‌صورت دقیق در کلاس درسی به صورت نوشتن کامل نکات و مباحث بر روی تخته

- استفاده از ترسیمات مناسب بر روی تخته جهت شناخت بهتر مفاهیم درسی

- آزمون‌های کوچک در پایان هر فصل درسی از کل کلاس جهت همراهی بهتر دانشجویان با مباحث درسی

- استفاده از دانشجویان جهت شرکت و برگزاری کلاس‌های حل تمرین به همراه مدرس و فعالیت در اینگونه آزمون‌های شفاهی

- امتحان میان دوره جهت تخمین آمادگی و همراهی دانشجویان که براساس امادگی ایشان قسمتی از مباحث میان دوره قابل حذف در پایان دوره می‌باشد.

- پروژه درسی جهت آموزش مهارت‌های جانبی به‌صورت نمره کمکی جهت تشویق دانشجویان در یادگیری موضوعات حرفه‌ای رشته هوافضا

- آزمون پایان دوره جهت تعیین کامل آمادگی دانشجویان در فراگیری مباحث اصلی درسی و عبور موفق از این دوره

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

روز.. یکشنبه   .. ساعت .10-12 و 13-15 و 15-17 .. ساختمان.اصلی.. کلاس 101

ساعت مشاوره هفتگی و محل

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس
1 آشنایی با مفاهیم درس اساتیکی و آشنایی کلی با درس و تعاریف پایه ای درس 3
2-3 مباحث برداری و حل تمرین کاربرد بردارها شامل جمع - ضرب برداری و حل تمرین 6
4-5 آشنایی با نیرو و گشتاور و قوانین حاکم جهت محاسبه اثر نیروها و گشتاورها و کاربرد آن‌ها و حل تمرین 6
6-8 آشنایی با نحوه محاسبه نیروهای توزیعی و نقطه‌ای و برآیندگیری و حل تمرین 9
9-10 تعیین نمودار ازاد سازه و تعیین اثر نیروها در شرایط مرزی و حل تمرین 6
11 امتحان میان دوره 3
12-14 محاسبات تعادل بر روی سازه‌های اصلی مانند تیر - طناب - عضو دونیرویی و ... 9
15-16 اصطکاک , خواص سطح و گشتاور اینرسی 6

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
امتحانات کوچک کلاسی 7.5%  
امتحان میان دوره 20%  
امتحان پایان دوره 65%

 

کلاس حل تمرین و آزمون شفاهی از دانشجویان و شرکت در مباحث کلاسی 7.5%  
پروژه درسی پایان دوره 5  

 

 

مراجع اصلی:

 

-static - shames

static - hibbeler

 static - pytel

 

مراجع فرعی:

 static - meriam

 static - beer johnston

 

قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

 

1- دو هفته زمان تحویل تمرینات - تمرین‌ها به صورت کامل و یکجا جمع اوری می گردد

2- پروژه درسی به صورت کامل شامل تشریح مسئله - حل و تشریح روش حل و فلوچارت مربوطه و ...

3- زمان اضافه برای تحویل پروژه به صورت محدود

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.