۰۹ مهر ۱۳۹۹

ریاضی مهندسی

دانشکده / گروه مکانیک
رشته تحصیلی هوافضا
عنوان و کد درس ریاضی مهندسی
تعداد واحد و نوع 3
پیش نیاز درس معادلات دیفرانسیل
ترم تحصیلی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-96

 

 

نام استاد: حمید خفاجه

شماره اتاق:

شماره تماس: 09198626137

آدرس ایمیل: khafaje.hamid@yahoo.com

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس:آنالیز مختلط و اتگرال­های مختلط نگاشت - سری فوریه، انتگرال و تبدیل  فوریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

 

اهداف یادگیری درس:
LO1: یادگیری آنالیز مختلط
LO2: نگاشت
LO3: سری فوریه و تبدیل فوریه
LO4: حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
 

ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری(LO->H3)

اهداف یادگیری درس

درکی ، شناختی

(Cognitive)

طراحانه و خلاقانه

(Psychomotor)

مدیریتی و عاطفی

(Affective)

LO1 3    
LO2 3    
LO3 3    
LO4 3    

نکته:  1=کم   2= متوسط   3= زیاد

 

روش تدریس و یادگیری:

مطالب این درس بصورت زیر ارائه می گردد:

 تئوری

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

روز.سه شنبه ساعت 10 - 8  و روز سه شنبه ساعت 12-10 (هفته فرد) ساختمان مرکزی کلاس 204

روز.سه شنبه ساعت 12 -  (هفته های زوج)10  و روز سه شنبه ساعت 15-13ساختمان مرکزی کلاس 205

ساعت مشاوره هفتگی و محل:

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس

1

2

اعداد مختلط - توابع مختلط 6

3

4

انتگرال­گیری از توابع مختلط 6

5

6

قضیه کوشی ، و انتگرال کانتور 6
7  نگاشت 3
8 میانترم 3
9 سری فوریه- 3

10

11

انتگرال­های فوریه تبدیل فوریه 6

12

13

14

حل معادلات دیفراسیل جزئی 9

15

16

مقدمه ای بر لاپلاس و تبدیل فوریه تبدیل روش برای PDE ها 6
17 پایانترم 3

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
حضور فعال 5%  
تمرین 10%  
میانترم 35%

  9

پایان ترم 50% 17

 

 

مراجع اصلی:

  1. 1-ریاضی مهندسی پیشرفته تالیف دکتر عبدالله شیدفر
  2. 2-ریاضی مهندسی پیشرفته جلد اول نوشته کلارنس ری وایلی – لوئیس سی. برت، ترجمه سیامک کاظمی

مراجع فرعی:

  1. Engineering mathematics C.S. Sharma

قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

  1. 1-تحویل تکالیف هر هفته