۲۲ امرداد ۱۳۹۹

معادلات دیفرانسیل

دانشکده / گروه دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر/ گروه ریاضی
رشته تحصیلی کارشناسی مهندسی شیمی
عنوان و کد درس معادلات دیفرانسیل  (502208)
تعداد واحد و نوع 3 واحد اصلی
پیش نیاز درس ریاضی عمومی 1 و2
ترم تحصیلی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-96

 

نام استاد: ناهید رحمانی

شماره اتاق:

شماره تماس: 0283-5243944

آدرس ایمیل: nahidrahmani194@yahoo.com

دریافت نسخه الکرونیکی طرح درس

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

 

دوشنبه 15:30 تا 17:30  هفته زوج کلاس 202

سه شنبه 15:30 الی 17:30 کلاس 422

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس
1

نکات کلی در مورد جوابهای معادلات

دیفرانسیل –دسته بندی معادلات دیفرانسیل و تشکیل معادله دیفرانسیل
2
2 معادلات درجه اول خطی –معادلات جدایی پذیر 4
3

معادلات همگن –معادلات قابل تبدیل

به معادلات همگن –
2
4 معادلات کامل و عامل انتگرال ساز 4
5

معادلات برنولی و ریکاتی و دسته های

منحنی –مسیرهای قائم
2
6 X,yقضیه وجود و یکتایی جواب معادلات مرتبه دوم فاقد   4
7

 معادلات مرتبه دوم با ضرایب ثابت

معادلات مرتبه دوم کاهش مرتبه
2
8

معادلات مرتبه دوم  قابل تبدیل به

ضرایب ثابت و معادلات اویلر
4
9

معادلات مرتبه دوم ناهمگن روش ض

ضرایب نامعین –معادلات مرتبه دوم ناهمگن روش ضرایب نامعین
2
10

معادلات مرتبه دوم ناهمگن تغییر

پارامتر –معادلات مرتبه nام با

ضرایب ثابت و معادلات اویلر

4
11

معادلات مرتبه nام کامل –معادلات

مرتبه nام ناهمگن روش ضرایب

نامعین –معادلات مرتبه nام ناهمگن

تغییر پارامتر
2
12

مروری بر سری های  توانی –

جواب ها حول نقاط عادی –ادامه

جواب ها حول نقاط عادی –

معادله لزاندر
4
13

چند جمله ای های لزاندر –خواص چند جمله ای های لزاندر –جواب ها حول نقاط غیر عادی –معادله بسل –تابع گاما

خواص توابع بسل
2
14

نکاتی در مورد نظریه لاپلاس –

قضایای انتقال و معرفی توابع پله ای-

و تابع دلتای دیراک- ومعرفی پیچش

و حل مثال
4
15

معرفی معادلات انتگرالی 

حل دستگاه خطی با تبدیل لاپلاس
2
16

معرفی دستگاههای خطی – حل

دستگاههای خطی همگن و غیر همگن با ضرایب ثابت
4

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
کوئیز (فصل 1و2   مقدمه و معادلات دیفرانسیل مرتبه اول  ) 5% هفته# 4
تکلیف فردی( حل تمرینهای فصل اول و دوم ) 5%

هفته# 5 شروع

هفته# 6 تحویل 

امتحان میان ترم(تا پایان فصل 3) 10% هفته# 9

پروزه گروهی : ( طراحی کردن سوالات مختلف

و حل آنها توسط گروههای کلاس  )    
10%

هفته# 10 شروع

هفته#14 تحویل
امتحان پایان ترم(تمام سرفصل ها) 70% هفته# 17- 19

 

 

مراجع اصلی:

 

Demidovich,problems-in Mathematical Analysis.

N.Piskunov ,Differential-and integral calculus .

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.