۰۸ بهمن ۱۳۹۸

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

ردیف شرح تاریخ شروع تاریخ پایان
1 ثبت نام دانشجویان(انتخاب واحد) سه شنبه 1394/11/06 پنج شنبه 1394/11/08
2 شروع کلاسها شنبه 1394/11/10
3 ترمیم و ثبت نام با تاخیر شنبه 1394/11/17 یک شنبه 1394/11/18
4 حذف تک درس شنبه 1395/02/11 یکشنبه 1395/02/12
5 پایان کلاسها پنج شنبه 1395/03/20
6 تاریخ ارزشیابی شنبه 1395/02/25
7 دریافت کارت ورود به جلسه چهارشنبه 1395/03/13
8 امتحانات پایان نیمسال شنبه 1395/03/22 پنج شنبه 1395/04/03
9 مهلت ارسال نمره به آموزش جمعه 1395/04/11