۰۸ بهمن ۱۳۹۸

مناقصه واگذاری بوفه

مناقصه واگذاری بوفه 
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا  در نظر دارد مناقصه واگذاری بوفه دانشگاه را درسال 96-97 به یکی از اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل مدرک (با تضمین شرکت در مناقصه 50،000،000ريال) تا پایان وقت اداری روز شنبه 28 مرداد 96 به مدیریت امور اداری  و پشتیبانی دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایند. برای دریافت فرم های مربوط بر روی  کلمه لینک کلیک نمائید.
بوئین زهرا انتهای بلوار امام خمینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی
تلفن :   02833894 داخلی 201   آقای امیرخانی