۳۱ شهریور ۱۳۹۹

طرح درس

 

"طرح درس اطلاعاتی راهبردی راجع به ساختار کمی و کیفی درس به دانشجو می دهد و او را قادر می سازد تا بتواند برنامه تحصیلی خود را با استراتژی (زمانی، محتوائی و سنجشی) درس و استاد مربوطه هماهنگ کند.  با مطالعه طرح درس دانشجو شناخت کلی از استاد درس، چشم انداز درس، اهداف صریح یادگیری درس، حیطه های یادگیری که او در این درس تجربه خواهد کرد، نحوه ارزشیابی درس، راهکار تماس با استاد و متد آموزشی او ، زمان و محل مشاوره با او و همچنین قوانین استاد و دانشگاه را پیدا می کند.در واقع دو راهبرد با شروع هر درس شکل می گیرد :طرح آموزشی استاد  و طرح یادگیری دانشجو  که بطور همزمان  در شروع هر نیمسال کلید می خورد. در ریل  زمانی و محتوایی حرکت در هر نیمسال تحصیلی به تفکیک هر هفته، موضوع درس و تعداد ساعت آموزش مشخص ، ایستگاه های کنترل و سنجش یادگیری تنظیم شده، مراجع درس معین و تمام کانال های ارتباطی یادگیری آماده بهره برداری و  موجود می باشد. لذا دانشجو توان برآورد واقعی و منصفانه از کیفیت یادگیری خود، سطح مشارکت  در طول و عرض مباحت و  میزان ملموس بودن اهداف یادگیری را بدست می آورد. "

یکی از روش‌های آگاهی از میزان توفیق آموزش‌های ارایه شده در طول ترم ، نظرسنجی از دانشجویان و مشتریان اصلی خدمات آموزشی دانشگاه می باشد.این نظرسنجی‌ها،که از دیرباز مرسوم بوده است،درسال‌های اخیر اغلب به‌صورت برخط انجام می‌شود.بررسی‌‌‌‌‌‌های صورت گرفته نشان داده است که نتایج نظرسنجی‌های برخط به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای آگاهی کامل از کیفیت آموزش‌های ارایه شده باشد.مسئولان و مدیران آموزش، باجود در اختیار داشتن اطلاعات به‌دست آمده از نظرسنجی‌های برخط، اغلب از این گله دارند که از آنچه در برخی از دروس می‌گذرد، اطلاع چندانی ندارند.دلایل متعددی برای این کاستی ارایه شده است.یکی از عواملی که از اعتبار این نظر سنجی‌ها می‌کاهد عبارتند از:عدم آگاهی دانشجویان از اینکه قرار است چه چیزی به‌آنها آموزش داده شود، تا با مقایسه آن با آنچه در طول نیمسال در کلاس اتفاق افتاده؛ در مورد میزان موفقیت آموزش‌های ارایه شده، تصمیم بگیرند.یکی از راه‌های برطرف کردن این مشکل، ارایه راهنما یا «طرح درس» به‌دانشجویان، در ابتدای نیمسال است. طرح درسی که حاوی اطلاعات لازم،ازجمله هدف‌های درس و حیطه های همپوشانی (دانش مهندسی، مهارت های فنی، مهارت های تعاملی و کار تیمی)،سرخط مطالب هر جلسه، و سیاست‌‌ها ارزشیابی-مدیریتی و منابع-مراجع درس باشد، ابزار خوبی را در اختیار دانشجویان قرارخواهد داد، تا بتوانند در پایان نیمسال درمورد میزان موفقیت آموزش‌های ارایه شده، نظرات صحیح‌تری ابراز نمایند.گرچه با این اقدام نتیجه نظرخواهی‌ها قابل اتکاتر خواهد شد،ولی مشکل میزان اعتبار نظر‌‌‌سنجی‌های برخط، به‌طور کامل مرتفع نخواهد شد که نیازمند بازنگری فرآیند ها و فرم های نظر سنجی متناسب با داده های کلاس می باشد.