۳۱ شهریور ۱۳۹۹

خدمات غذا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند خدمات غذای دانشجویی (قیمت مصوب سازمان امور دانشجویی) مطابق دانشگاه های دیگر برقرار می باشد.