۳۱ شهریور ۱۳۹۹

ریاست

                       

ریاست:  دکتر رامین حسینی                         

رشته:    مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

سمت :   عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 

درجه علمی : دانشیار

مدارک و رشته تحصیلی

رج

عنوان مقطع و رشته تحصیلی

از تاریخ

تا تاریخ

محل تحصیل

1

کارشناسی، زیست شناسی

1365

1369

دانشگاه شهید چمران-اهواز

2

کارشناسی ارشد، ژنتیک کاربردی

1993

1995

دانشگاه بیرمنگام انگلستان

3

دکتری، ژنتیک گیاهی

1995

1999

دانشگاه ناتینگهام، انگلستان

 

 

رایانامه: r.hosseini@ikiu.ac.ir

فکس:121-02833894

تلفن:  101- 02833894